Univerzitný technologický inkubátor STU

Univerzitný technologický inkubátor STU

Univerzitný technologický inkubátor je pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré sa svojimi aktivitami zameriava na podporu začínajúcich podnikateľov.

 

Novozaloženým firmám poskytuje výhodnejší prenájom za nižšie ceny, ako sú bežné trhové ceny a k tomu aj balíček podporných služieb.

 

Podpora je určená pre všetkých záujemcov, ktorí ešte nemajú založenú firmu, ako aj podnikateľom, ktorí si založili svoju firmu iba nedávno.

 

Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vznikol vďaka finančnej podpore európskych fondov v zmysle Grantovej schémy rozvoja inovácií a technológií – INTEG (program PHARE CBC Slovensko – Rakúsko).

 

Po prvý krát svoje priestory v budove na Pionierskej ulici v Bratislave otvoril dňa 28. novembra 2005.

 

Inkubátor sa nachádza na treťom a z časti na druhom poschodí budovy s celkovou rozlohou 1800 m2. Úžitková plocha kancelárskych priestorov na prenájom, ktoré sú určené začínajúcim firmám je 866 m2. Firmy majú k dispozícii kancelárie s rozlohou cca 15, 30 a 47 m2.

 

Cieľom inkubátora je:

– podporiť ekonomiku, ktorá sa zakladá na poznatkoch
– previazať vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou praxou, a tak zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a prispieť k napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégie.

 

Poslaním inkubátora v zmysle schémy INTEG je podporiť transfer technológií a inovácií v regióne tak, že bude podporovať vytváranie nových technologických firiem.

 

Víziou inkubátora je stať sa kľúčovou inštitúciou v oblasti podpory začínajúcich technologických, inovatívnych firiem v regióne Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

 

www.inqb.sk

 

 

 

 

Barzzuz.sk
Kde Detaily
Eventy