topcoach.sk

Duševné zdravie a sebarozvoj je našim životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Naše skúsenosti z oblasti sebarzovoja sú bohaté.

 

Okrem vytvorenia a manažovania portálu pozitivnamysel.sk, ktorý pomáha ľuďom prepojiť sa s odborníkom sebarozvoja po celom Slovensku, boli to i Pozitívne diskusie a práve tie dali základ a prvý podnet k vytvoreniu projektu topcoach.sk. Prostredníctvom týchto diskusií sme okrem odbornosti, nadobudli i veľmi cenné skúsenosti z oblasti marketingovej komunikácie a eventového manažmentu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

www.topcoach.sk

 

 

 

 

Kde Detaily
Eventy