Poradca podnikateľa

Poradca podnikateľa

PORADCA PODNIKATEĽA je značkou, ktorá sa už v roku 1990 ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy do bežnej praxe a stala sa uznávanou autoritou v oblasti poskytovania ekonomických a právnych informácií

 

formou

odborných periodických publikácií

odborných kníh

komunitných internetových portálov

vzdelávania

poradenstva

 

OSOBNÝ PRÍSTUP JE PRIRODZENÁ SÚČASŤ NAŠICH PRODUKTOV

Nie sme obyčajné vydavateľstvo – sme služba.
Jedna vec je informáciu publikovať, iná pomôcť ju rýchlo vyhľadať a správne pochopiť a aplikovať do života.
Vzdelávame osobne.
Radíme osobne.

 

KOMUNITNÉ CENTRUM? ÁNO!

Produkty a služby koncipujeme do komunitných centier.
Centrum je synonymom všetkých podstatných informácií pre konkrétnu odbornú skupinu.
Všetky informácie sú na jednom mieste, prepojené vzájomnými súvislosťami, s intuitívnym vyhľadávaním, zaujímavými službami.
Voľba preferovanej formy informácií je na vás.

 

GARANCIA INFORMÁCIÍ JE SAMOZREJMOSŤOU

Informácie pripravujú výlučne dlhoroční špecialisti v obore – právnici, daňoví poradcovia, audítori, odborníci pôsobiaci vo verejnej správe…

 

KAŽDÝ MÁ PRÁVO

na istotu a bezplatný prístup k legislatíve, a preto od roku 2011 prevádzkujeme internetový portál zakonypreludi.sk, ktorý publikuje právne predpisy Zbierky zákonov SR v aktuálnom úplnom znení.
S intuitívnym vyhľadávaním, zdarma – skrátka „pre ľudí“.

 

www.pp.sk

 

 

 

 

Kde Detaily
Eventy