„Chceme vytvoriť slobodný, kvalitný, tvorivý, spoločenský, pracovný priestor, ktorý má podporiť spoločenský, sociálny a osobný rozvoj jednotlivcov v meste Banská Bystrica a tým pomôcť k zníženiu odchodu ľudí do iných regiónov a znížiť finančné zaťaženie malých firiem a podnikateľov.“

 

Našimi hlavnými aktivitami sú:

  • organizovanie vzdelávacích a rozvojových aktivít pre cieľové skupiny ako začínajúci podnikatelia, podnikatelia, podnikavci, študenti, neziskové organizácie, malé firmy;
  • organizovanie networkingových podujatí;
  • poskytovanie mentoringových a konzultantských služieb zo strany podnikateľov a lektorov;
  • prenájom zdieľanej kancelárie – coworkingu.

 

www.linkcoworking.sk

 

 

Kde Detaily
Eventy