Podnikanie vs. rodinné zázemie

Podnikanie vs. rodinné zázemie

Podnikanie je permanentný proces práce na sebe, svojej firme a schopnosti urobiť si čas na seba a svoju rodinu.

Dobré a zdravé rodinné zázemie tvorí viac ako polovicu úspechu firmy. Náročný timemanagment podnikateľa často oberá jeho rodinných príslušníkov o chvíle strávené pri spoločných aktivitách. Ak by nenašiel pochopenie pre svoju prácu vo svojej rodine, nemohol by svoj podnikateľský potenciál rozvinúť naplno.

Možno sa to zdá ako zanedbateľná vec, ale prísť domov po náročnom dni plnom obchodných rokovaní a nájsť doma spokojnú manželku, ktorá pripravila výbornú večeru, pôsobí ako balzam na psychiku. V súčasnom ponímaní by sa mohlo zdať, že manželka ťahá za kratší koniec a nemá toľko priestoru na sebarealizáciu, ako jej úspešný manžel. Treba sa pozrieť na to z iného uhla. Vedomie, že doma je všetko v poriadku a netreba riešiť závažné rodinné krízové situácie, umožňujú podnikateľovi viac sústredenia sa na jeho objekt podnikania. Manželka má vďaka jeho úsiliu možnosť venovať sa rodine, zabezpečovať organizovanie rodinných osláv, dovoleniek a dozerať na zdravý psychický a fyzický rozvoj členov rodiny. Zároveň môže pracovať na sebe. Keď deti dorastú do veku, kedy už nepotrebujú stálu starostlivosť, môže sa začať realizovať aj ona a plniť si svoje sny.

Keďže žijeme v modernej dobe, môžeme sa stretnúť aj s opačným garde, kedy podniká manželka a manžel zabezpečuje zázemie.

Inou kategóriou sú rodinné firmy, kde sa každý člen podieľa na spoločnom úspechu. Tak ako treba dbať o pracovný tím po každej stránke – od podpory rozvoja pracovníkov cez uspokojivé finančné zázemie až po kolektívne akcie – v rodinnej firme musí existovať zdravá hierarchia a zodpovednosť za zverenú oblasť podnikania.

Podnikanie vs. rodinné zázemie

Zo života poznáme veľa príkladov, keď vďaka rozvodu partnerov, závislosti alebo nesprávnej finančnej disciplíny v rodine, prišlo k postupnému rozpadu dovtedy úspešnej firmy.

Vedomie, že nás niekto v pozadí podporuje a podrží aj v ťažkých momentoch podnikania, je jedným z dôležitých bodov na ceste k úspechu.

Mohli by sme namietnuť, že podnikajú aj mladí ľudia, ktorí ešte nemajú rodinné zázemie. V takom prípade im ho určite poskytujú tí najbližší, ktorí im držia palce a pomáhajú im skúsenosťami a dobrými radami. Príde čas, kedy sa aj oni rozhodnú pre rodinu a je dobré, ak si tieto súvislosti uvedomujú už s predstihom.

Budujme zdravé firmy so zdravým rodinným zázemím, aby sme mali čo odovzdať svojim potomkom.