V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Generácia, ktorá mení atmosféru regiónu, kde žije i celého Slovenska.

Generácia mladých lídrov, ktorá
myslí VIAC ako len na seba samých,
žije VIAC ako len vecami, ktorých sa možno dotýkať,
hľadá VIAC ako len šťastie, čo možno zakúšať,
chce VIAC ako len úspech svojich osobných plánov a úmyslov.

#1 POMÁHAME PRI HĽADANÍ VLASTNEJ CESTY: Veríme, že život každého jedného človeka je originálny a ukrýva v sebe inšpiratívny príbeh, preto pomáhame mladých ľuďom napĺňať svoje sny a hľadať vlastnú životnú cestu.
#2 PRINÁŠAME POZITÍVNU ZMENU: Veríme, že život je naplnený výzvami, ukrývajúcimi v sebe dynamiku, v ktorej sa rodí niečo nové, preto sme citliví na život a pozitívne ovplyvňovať spoločnosť v každej jej oblasti.
#3 MOBILIZUJEME GENERÁCIU TVORCOV: Veríme, že každý človek ukrýva v sebe nenahraditeľný potenciál, a preto podporujeme mladých ľudí pri využívaní svojich talentov, darov a zručností a voláme ich do služby vytvárať svet.
#4 PRESADZUJEME HODNOTOVÚ ORIENTÁCIU: Veríme, že skutočný a trvalo udržateľný rozvoj stojí na morálnych hodnotách, a preto stojíme vo svete obrovských príležitostí na etických a morálnych princípoch a motivujeme k tomuto rozhodnutiu aj iných.

Organizátor Detaily
  • Adresa
    Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
  • Telefón
    +421 948 849 922
  • Email
    cityhub@ozviac.sk
Elisabetha