topcoach.sk

topcoach.sk

Duševné zdravie a sebarozvoj je našim životným štýlom. Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

Naše skúsenosti z oblasti sebarzovoja sú bohaté.

Okrem vytvorenia a manažovania portálu pozitivnamysel.sk, ktorý pomáha ľuďom prepojiť sa s odborníkom sebarozvoja po celom Slovensku, boli to i Pozitívne diskusie a práve tie dali základ a prvý podnet k vytvoreniu projektu topcoach.sk. Prostredníctvom týchto diskusií sme okrem odbornosti, nadobudli i veľmi cenné skúsenosti z oblasti marketingovej komunikácie a eventového manažmentu.

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

Eventy Organizátora
Možno Vás zaujmú aj tieto eventy.
11. júna 2019
“Tvoj príjem je určený tým, koľkým ľuďom poslúžiš a ako dobre im poslúžiš.” Poďme zmeniť pohľad na networking z bezcieľneho rozširovanie svojej siete na poskytovanie hodnoty a prepájanie svojich kontaktov medzi sebou.
Ukončené
Cieľom seminárov je oboznámiť účastníkov s predajom prostredníctvom služby a s pochopením služby, ako základ úspešného predaja.
Ukončené
Slovo služba sa stalo základným elementom podnikateľskej filozofie a stratégie firmy Baťa. Byť užitočný - teda schopný poslúžiť druhému človeku, bolo považované za najvyšší stupeň realizácie človeka v spoločnosti. Všetka obchodná, výrobná aj medziľudská činnosť mala byť vykonávaná v zmysle služby a v súlade s vnímaním služby vo firme Baťa.
Ukončené
Základom kvalitnej propagácie je mať na mysli službu, a to službu nielen zákazníkovi, ale aj spoločnosti a verejnosti. Podrobné predstavenie služby, ako základného nástroja nielen pre podnikanie, ale aj reklamu a marketingovú prezentáciu.
Ukončené