Tommy Povajean

Tommy Povajean

Preventívna životospráva, celkový sebarozvoj a telesno – mentálny výkon.

 

Mgr. Tomáš Považan

 

CFSC (pseudoname Tommy Povajean)

absolvent FTVŠ UK (kvalifikácia, vzdelanie, doškolovanie a skúsenosti), silovo – nápravný tréner, zo svojej minulosti bývalý gymnasta, futbalista.

 

Dnes sa venuje pohybovému rozvoju, udržateľne zvyšujúcemu výkonu a bezpečnému rozvoju sily, prevencii vzniku zranení a degeneratívnych štrukturálnych zmien spôsobených nevedomým životným štýlom ako napr. nevhodná športová a pracovná špecializácia.

 

Ďalej profesionálne silovej gymnastke, silovo – pohybovej príprave (hlavne futbal a športy s podobným základom – rýchlosť/ sila). Profesionálne školí, trénuje a delí sa o svoje poznatky so zverencami a verejnosťou.

 

Je autorom vzdelávacieho a tréningového videprogramu OOST Level 1 – 5, najaktuálnejšej knihy o životospráve a sebarozvoji na slovenskom trhu Puzzle Života, diára SelfManager II. určený pre približovanie sa k svojim cieľom radostnejším spôsobom.

 

Pravidelne organizuje semináre a prednášky na rôzne témy fyzického aj celkového rozvoja.

Organizátor Detaily
  • Adresa
    Health & Wealth, s.r.o., Mládežnícka 3437/4, 974 04 Banská Bystrica
  • Telefón
    +421 904 188 099
  • Email
    tommy@tommypovajean.com
Elisabetha