QQ academy

QQ academy

QQ academy je priestor pre všetkých, ktorí chcú vo svojom živote urobiť krok vpred, urobiť niečo pre seba, rozvíjať svoju osobnosť a zručnosti. Prináša zaujímavé vzdelávacie programy, workshopy, stretnutia.

 

QQ academy vznikla spojením lektorských skúseností a nadšenia. Jej cieľom je dospieť spoločne k očakávanej zmene.

 

QQ academy prináša svojim účastníkom zmenu
> v myslení,
> v hodnotách a postojoch,
> v živote – pracovnom aj súkromnom,
> v aktivitách a konaní.

 

Oblasti

Rozvoj osobnosti
– Komunikačné a prezentačné zručnosti
– Riadenie času a osobný time manažment
– Asertivita a emočná inteligencia
– Tímová spolupráca
– Prevencia a riešenie konfliktov a záťažových situácií
– Talent manažment a kariérne poradenstvo

Informačné technológie
– Programy MS Office – WORD, EXCEL
– Webové rozhrania a tvorba e-shopov
– Online marketing a využívanie sociálnych sietí

Výchova a rodičovstvo
– Emócie a vnútorné prežívanie detí
– Výchova a rodičovstvo

 

Čo získate?
– Zvýšite si Vaše sebavedomie a celkové vnímanie seba samého
– Prebudíte intuíciu a posilníte vlastnú kreativitu
– Prehodnotíte Váš hodnotový systém
– Posilníte Vaše slabé stránky a rozviniete Vaše silné stránky
– Začnete sa vyjadrovať silnou rečou
– Objavíte nové témy, ktoré Vám otvoria nové dimenzie
– Zdokonalíte si Vaše zručnosti, ktoré práve potrebujete – pre prácu alebo pre súkromný život

Organizátor Detaily
  • Adresa
    Letná 19, 974 05 Banská Bystrica
  • Telefón
    +421 915 804 010
  • Email
    academy@unitqq.sk
Dôveryhodne značky 2018
Najnovšie články
8. januára 2019
1. októbra 2018
Eventy Organizátora
Možno Vás zaujmú aj tieto eventy.
29. apríla 2019
Cielená reklama na instagrame
Už čoskoro