Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku je verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania.

 

Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja /BSK/, plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice a pre mesto Pezinok funkciu mestskej knižnice.

Poskytuje odbornú metodickú pomoc 65-tim obecným a mestským knižniciam v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Celkový počet cca 3500 čitateľov má k dispozícii viac ako 93 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 109 titulov časopisov a bohatú zbierku regionálnych dokumentov. Všetky dokumenty si čitatelia môžu vyhľadávať aj objednať cez on-line katalóg knižnice.

Knižnica je otvorená 47 hodín v týždni. Služby poskytuje denne okrem nedele.

Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých čitateľov.

Sú to besedy o knihách, autorské besedy, literárne a výtvarné súťaže, informačná výchova používateľov. Prioritou v tejto oblasti zostáva práca s deťmi, pre ktoré knižnica pripravuje širokú škálu podujatí. Zabezpečovaním študijnej a odbornej literatúry plní významnú úlohu pri školskom a celoživotnom vzdelávaní v meste Pezinok.

Pravidelne spolupracuje so všetkými základnými školami, školskými klubmi a materskými školami v meste a celom BSK. Ako knižnica s regionálnou a krajskou funkciou sa zameriava na pomoc a podporu obecných knižníc BSK, budovaniu a sprístupňovaniu fondu dokumentov o histórii a súčasnosti regiónu a organizovaním rôznych typov aktivít prezentujúcich regionálne osobnosti, udalosti, kultúru, pamiatky.

Eventy Organizátora
Možno Vás zaujmú aj tieto eventy.
21. februára 2020
Beseda s autorkou jedinečnej kuchárskej knihy Slovegán.
Ukončené
30. septembra 2019
Literatúra v Radnici je po letných prázdninách späť.
Ukončené
21. septembra 2019
Burza kníh a oblečenia, možná registrácia na dospele.odd@kniznicapezinok.sk .
Ukončené
17. septembra 2019
Výstava umelca Ignáca Bizmayera, vernisáž výstavy uvedie autorka rovnomennej knihy: Mgr. Sylvia Hrdlovičová, hudobný sprievod (spev): Veronika Čambalová. Niektoré z fotografií majú viac než osemdesiat rokov a pochádzajú z rodinných albumov Ignáca Bizmayera.
Ukončené
5. júna 2019
Vernisáž výstavy keramikárky Márie Hanuskovej
Ukončené
3. júna 2019
Besedu s medzinárodne oceňovanou spisovateľkou, novinárkou a prekladateľkou Irenou Brežnou.
Ukončené