Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku je verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania.

 

Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja /BSK/, plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice a pre mesto Pezinok funkciu mestskej knižnice.

Poskytuje odbornú metodickú pomoc 65-tim obecným a mestským knižniciam v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Celkový počet cca 3500 čitateľov má k dispozícii viac ako 93 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 109 titulov časopisov a bohatú zbierku regionálnych dokumentov. Všetky dokumenty si čitatelia môžu vyhľadávať aj objednať cez on-line katalóg knižnice.

Knižnica je otvorená 47 hodín v týždni. Služby poskytuje denne okrem nedele.

Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých čitateľov.

Sú to besedy o knihách, autorské besedy, literárne a výtvarné súťaže, informačná výchova používateľov. Prioritou v tejto oblasti zostáva práca s deťmi, pre ktoré knižnica pripravuje širokú škálu podujatí. Zabezpečovaním študijnej a odbornej literatúry plní významnú úlohu pri školskom a celoživotnom vzdelávaní v meste Pezinok.

Pravidelne spolupracuje so všetkými základnými školami, školskými klubmi a materskými školami v meste a celom BSK. Ako knižnica s regionálnou a krajskou funkciou sa zameriava na pomoc a podporu obecných knižníc BSK, budovaniu a sprístupňovaniu fondu dokumentov o histórii a súčasnosti regiónu a organizovaním rôznych typov aktivít prezentujúcich regionálne osobnosti, udalosti, kultúru, pamiatky.

Organizátor Detaily
  • Adresa
    Holubyho 5, 902 01 Pezinok
  • Telefón
    033/6412315
  • Email
    region@kniznicapezinok.sk
Dôveryhodne značky 2018
Najnovšie články
8. januára 2019
1. októbra 2018
Eventy Organizátora
Možno Vás zaujmú aj tieto eventy.
6. mája 2019
Beseda so spisovateľkou Denisou Fulmekovou, finalistkou literárnej súťaže Anasofl Llitera 2019.
Už čoskoro
16. apríla 2019
Slovenský herec Andrej Hryc, známy aj pod menom Andy Hryc, nedávno vydal nové, doplnené vydanie svojej autobiografie Inventúra, v ktorej bilancuje kľúčové udalosti posledných šiestich rokov svojho života. Malokarpatská knižnica v Pezinku pri tejto príležitosti zorganizovala pre čitateľov a návštevníkov stretnutie s autorom. Podujatie sa uskutoční 23. apríla 2019 o 17.00 hod. v čitárni knižnice.
Ukončené
9. apríla 2019
Slovensko trápi masívny výrub lesov, ale aj znečisťovanie ovzdušia. Naše životné prostredie skrátka dostáva zabrať. Je čas zostaviť podobnú knihu ako bola Bratislava/nahlas? S návštevníkmi Malokarpatskej knižnice v Pezinku bude v utorok 9. apríla 2019 o 17.00 hod. diskutovať Pavol Široký z Inštitútu environmentálnej politiky.
Ukončené
8. apríla 2019
Dokázal už neraz presvedčiť, že sa mu nielen situačný humor, imitácia ale aj herecké umenie „zažrali" hlboko pod kožu. Nenútene. S vtipným edukačným projektom Baštrng prezentuje nie veľmi populárnu povinnú literatúru tak brilantne, že si ním získal obdiv nielen mnohých pedagógov, ale najmä mladej generácie.
Ukončené