Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku je verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania.

 

Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja /BSK/, plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice a pre mesto Pezinok funkciu mestskej knižnice.

Poskytuje odbornú metodickú pomoc 65-tim obecným a mestským knižniciam v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Celkový počet cca 3500 čitateľov má k dispozícii viac ako 93 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 109 titulov časopisov a bohatú zbierku regionálnych dokumentov. Všetky dokumenty si čitatelia môžu vyhľadávať aj objednať cez on-line katalóg knižnice.

Knižnica je otvorená 47 hodín v týždni. Služby poskytuje denne okrem nedele.

Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých čitateľov.

Sú to besedy o knihách, autorské besedy, literárne a výtvarné súťaže, informačná výchova používateľov. Prioritou v tejto oblasti zostáva práca s deťmi, pre ktoré knižnica pripravuje širokú škálu podujatí. Zabezpečovaním študijnej a odbornej literatúry plní významnú úlohu pri školskom a celoživotnom vzdelávaní v meste Pezinok.

Pravidelne spolupracuje so všetkými základnými školami, školskými klubmi a materskými školami v meste a celom BSK. Ako knižnica s regionálnou a krajskou funkciou sa zameriava na pomoc a podporu obecných knižníc BSK, budovaniu a sprístupňovaniu fondu dokumentov o histórii a súčasnosti regiónu a organizovaním rôznych typov aktivít prezentujúcich regionálne osobnosti, udalosti, kultúru, pamiatky.

Organizátor Detaily
  • Adresa
    Holubyho 5, 902 01 Pezinok
  • Telefón
    033/6412315
  • Email
    region@kniznicapezinok.sk
Eventy Organizátora
Možno Vás zaujmú aj tieto eventy.
5. júna 2019
Vernisáž výstavy keramikárky Márie Hanuskovej
Ukončené
3. júna 2019
Besedu s medzinárodne oceňovanou spisovateľkou, novinárkou a prekladateľkou Irenou Brežnou.
Ukončené
10. júna 2019
Beseda so spisovateľmi a vydavateľmi nového literárneho mesačníka Rozum.
Ukončené
24. mája 2019
Tretí ročník medzinárodného festivalu poézie Feliber poetry v Pezinku a Modre
Ukončené
6. mája 2019
Beseda so spisovateľkou Denisou Fulmekovou, finalistkou literárnej súťaže Anasofl Llitera 2019.
Ukončené
16. apríla 2019
Slovenský herec Andrej Hryc, známy aj pod menom Andy Hryc, nedávno vydal nové, doplnené vydanie svojej autobiografie Inventúra, v ktorej bilancuje kľúčové udalosti posledných šiestich rokov svojho života. Malokarpatská knižnica v Pezinku pri tejto príležitosti zorganizovala pre čitateľov a návštevníkov stretnutie s autorom. Podujatie sa uskutoční 23. apríla 2019 o 17.00 hod. v čitárni knižnice.
Ukončené