BPM Slovakia, s.r.o.

„Život je dar a ponúka nám výsadu, príležitosť a zodpovednosť, aby sme niečo vrátili tým, že sa staneme lepšími“ Tony Robbins

Tvoríme a organizujeme vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Naše podujatia pripravujeme v radostnej atmosfére pozitívne naladených ľudí, ktorí sa radi postarajú o Vašu pohodu a spokojnosť v pohodlných priestoroch s dobrým občerstvením a voňavou kávou.

KOMORNÉ PROSTREDIE  A INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ÚČASTNÍKA
Podujatia sú vedené v komornej atmosfére, s menším počtom účastníkov. Prináša nám to tak možnosť individuálnej starostlivosti o Váš komfort a vytvára prostredie, v ktorom sa môžete lepšie vzdelávať, prijímať informácie, zdieľať svoje názory, diskutovať, pýtať sa a spoznávať svojich kolegov z praxe.

LEKTORI  A ODBORNÍCI Z PRAXE
Naši lektori a spíkri patria k najlepším vo svojom odbore. Sú otvorení Vašim otázkam, ochotní diskutovať a zdatní nielen teoreticky, ale chápu tiež zložitosti praxe.

PODUJATIA  PRIPRAVENÉ  NA ZÁKLADE VAŠICH POTRIEB
Všetky podujatia, ktoré pripravujem, vychádzajú z Vašich spätných väzieb, požiadaviek, potrieb a ohlasov. Vaše postrehy a názory zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave našich podujatí.

Interné tréningy a školenia pripravíme kdekoľvek, u Vás vo firme alebo v rôznych hotelových zariadeniach na Slovensku. Máme tiež vlastné školiace a tréningové priestory v Bratislave, ktoré tvoria súčasť vzdelávacieho balíčka interných školení. Takže ak si ich objednáte pre svoje tímy, môžete ich uskutočniť u nás a nebudete musieť vynaložiť extra náklady za priestory a občerstvenie. Veľmi si vážime, že sa dobrovoľne rozhodnete prísť (mnohí aj opakovane), alebo objednať si naše služby a stráviť s nami Váš drahocenný čas.  Veríme,  že to bude pre Vás skutočným prínosom.

Do skorého videnia                                 Tím BPM Slovakia, s.r.o.

Eventy Organizátora
Možno Vás zaujmú aj tieto eventy.
Obsah seminára: 1. Emailová a poštová komunikácia so zákazníkom – zrkadlo povesti a identity spoločnosti – Corporate Identitiy versus vybavovanie reklamácií – Stanovenie firemných pravidiel a procedúr vybavovania sťažností – Špecifickosť emailovej a listovej komunikácie – Autentickosť odpovede zákazníkovi – Gramatická a formálna správnosť emailovej a listovej komunikácie
Už čoskoro
4. apríla 2020
Podmienkou nášho spokojného života je aj vlastné sebapoznanie a objavovanie spôsobov ďalšieho rozvoja.
Ukončené
25. februára 2020
Podmienkou nášho spokojného života je aj vlastné sebapoznanie a objavovanie spôsobov ďalšieho rozvoja.
Ukončené
12. februára 2020
Viete, že strachu z vystupovania pred druhými patrí v tabuľke obáv 1. miesto? Dobrá správa je, že sa dá prácou na sebe veľmi podstatne zmierniť, alebo aj úplne odstrániť.
Ukončené