BPM Slovakia, s.r.o.

„Život je dar a ponúka nám výsadu, príležitosť a zodpovednosť, aby sme niečo vrátili tým, že sa staneme lepšími“ Tony Robbins

Tvoríme a organizujeme vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Naše podujatia pripravujeme v radostnej atmosfére pozitívne naladených ľudí, ktorí sa radi postarajú o Vašu pohodu a spokojnosť v pohodlných priestoroch s dobrým občerstvením a voňavou kávou.

KOMORNÉ PROSTREDIE  A INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ÚČASTNÍKA
Podujatia sú vedené v komornej atmosfére, s menším počtom účastníkov. Prináša nám to tak možnosť individuálnej starostlivosti o Váš komfort a vytvára prostredie, v ktorom sa môžete lepšie vzdelávať, prijímať informácie, zdieľať svoje názory, diskutovať, pýtať sa a spoznávať svojich kolegov z praxe.

LEKTORI  A ODBORNÍCI Z PRAXE
Naši lektori a spíkri patria k najlepším vo svojom odbore. Sú otvorení Vašim otázkam, ochotní diskutovať a zdatní nielen teoreticky, ale chápu tiež zložitosti praxe.

PODUJATIA  PRIPRAVENÉ  NA ZÁKLADE VAŠICH POTRIEB
Všetky podujatia, ktoré pripravujem, vychádzajú z Vašich spätných väzieb, požiadaviek, potrieb a ohlasov. Vaše postrehy a názory zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave našich podujatí.

Interné tréningy a školenia pripravíme kdekoľvek, u Vás vo firme alebo v rôznych hotelových zariadeniach na Slovensku. Máme tiež vlastné školiace a tréningové priestory v Bratislave, ktoré tvoria súčasť vzdelávacieho balíčka interných školení. Takže ak si ich objednáte pre svoje tímy, môžete ich uskutočniť u nás a nebudete musieť vynaložiť extra náklady za priestory a občerstvenie. Veľmi si vážime, že sa dobrovoľne rozhodnete prísť (mnohí aj opakovane), alebo objednať si naše služby a stráviť s nami Váš drahocenný čas.  Veríme,  že to bude pre Vás skutočným prínosom.

Do skorého videnia                                 Tím BPM Slovakia, s.r.o.

Eventy Organizátora
Možno Vás zaujmú aj tieto eventy.
28. mája 2020
Na tomto praktickom webinári preskúmame jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných a manipulatívne správanie.
Ukončené
25. mája 2020
"Život je 10 % čo sa mi prihodí a 90 % ako na to reagujem." Charles Swindoll Cieľom nášho online kurzu je predstaviť účastníkom význam, prejavy a spôsoby rozvoja emočnej inteligencie v každodennom živote.
Ukončené
21. mája 2020
Či sa nám to páči, alebo nie, konflikty boli, sú a budú súčasťou nášho vnútorného sveta a našich vzťahov s druhými. Nikto z nás sa im nevyhne. Ovplyvňujú náš pocit spokojnosti ale aj komunikáciu s najbližšími doma i kolegami na pracovisku. Často ich vnímame ako nepríjemnú stránku našich životov, ktorej sa snažíme skôr vyhnúť.
Ukončené
20. mája 2020
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
Ukončené
15. mája 2020
Pozývame Vás na online kurz Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy, ktorý uskutoční formou webinára. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname 15. mája 2020 o 9.00 hod.
Ukončené
Obsah seminára: 1. Emailová a poštová komunikácia so zákazníkom – zrkadlo povesti a identity spoločnosti – Corporate Identitiy versus vybavovanie reklamácií – Stanovenie firemných pravidiel a procedúr vybavovania sťažností – Špecifickosť emailovej a listovej komunikácie – Autentickosť odpovede zákazníkovi – Gramatická a formálna správnosť emailovej a listovej komunikácie
Ukončené