BPM Slovakia, s.r.o.

„Život je dar a ponúka nám výsadu, príležitosť a zodpovednosť, aby sme niečo vrátili tým, že sa staneme lepšími“ Tony Robbins

Tvoríme a organizujeme vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Naše podujatia pripravujeme v radostnej atmosfére pozitívne naladených ľudí, ktorí sa radi postarajú o Vašu pohodu a spokojnosť v pohodlných priestoroch s dobrým občerstvením a voňavou kávou.

KOMORNÉ PROSTREDIE  A INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ÚČASTNÍKA
Podujatia sú vedené v komornej atmosfére, s menším počtom účastníkov. Prináša nám to tak možnosť individuálnej starostlivosti o Váš komfort a vytvára prostredie, v ktorom sa môžete lepšie vzdelávať, prijímať informácie, zdieľať svoje názory, diskutovať, pýtať sa a spoznávať svojich kolegov z praxe.

LEKTORI  A ODBORNÍCI Z PRAXE
Naši lektori a spíkri patria k najlepším vo svojom odbore. Sú otvorení Vašim otázkam, ochotní diskutovať a zdatní nielen teoreticky, ale chápu tiež zložitosti praxe.

PODUJATIA  PRIPRAVENÉ  NA ZÁKLADE VAŠICH POTRIEB
Všetky podujatia, ktoré pripravujem, vychádzajú z Vašich spätných väzieb, požiadaviek, potrieb a ohlasov. Vaše postrehy a názory zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave našich podujatí.

Interné tréningy a školenia pripravíme kdekoľvek, u Vás vo firme alebo v rôznych hotelových zariadeniach na Slovensku. Máme tiež vlastné školiace a tréningové priestory v Bratislave, ktoré tvoria súčasť vzdelávacieho balíčka interných školení. Takže ak si ich objednáte pre svoje tímy, môžete ich uskutočniť u nás a nebudete musieť vynaložiť extra náklady za priestory a občerstvenie. Veľmi si vážime, že sa dobrovoľne rozhodnete prísť (mnohí aj opakovane), alebo objednať si naše služby a stráviť s nami Váš drahocenný čas.  Veríme,  že to bude pre Vás skutočným prínosom.

Do skorého videnia                                 Tím BPM Slovakia, s.r.o.

Eventy Organizátora
Možno Vás zaujmú aj tieto eventy.
Na praktickom workshope preskúmate jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, manipulatívne správanie, spoznáte účinné asertívne techniky, precvičíte si dávanie a prijímanie spätnej väzby – pozitívnej aj negatívnej a rôzne modelové komunikačné situácie.
Už čoskoro
Praktické návody a užitočné informácie - analýza emailovej a poštovej odpovede na reklamáciu
Už čoskoro
15. novembra 2019
„Zrelosťou mysle je jej schopnosť uniesť neistotu“ John Finley Ste pripravení na zmeny? Ako reagujete keď sa Vám veci nedejú podľa Vášho plánu? Čo Vás „drží nad vodou“ a pomáha pri prekonávaní výziev, prekážok a adaptácii na nové situácie a podmienky? Vidíte v tom, čo práve robíte zmysel?
Ukončené
29. januára 2020
Stáva sa Vám, že aj napriek dlhým zoznamom, ktoré si poctivo robíte, nestíhate a dni či týždne sa Vám zlievajú do jedného?
Už čoskoro
5. novembra 2019
Srdečne Vás pozývame na 6. ročník odbornej konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách pod odbornou garanciou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a špičkovými lektormi Slovenskej a Českej republiky.
Ukončené
5. februára 2020
Výklad zákona prijatého NRSR dňa 26.06.2019, ktorým dochádza k ukončeniu niektorých exekučných konaní:
Už čoskoro