Organizátori

Má odborné skúsenosti s vedením a dizajnovaním širokého spektra nástrojov rozvoja ľudských zdrojov ako napr. systémy hodnotenia pracovníkov, kompetenčné modely, development centrá, talent management. Je certifikovaným koučom v systemickom koučingu.
Tvoríme a organizujeme vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.
Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom aj slovenskom trhu. Jej odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Aj napriek tomu, že pôsobí na pomerne malom trhu, patrí GOPAS k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.
Naším zámerom je ponúknuť ženám inšpiráciu, podporu, poradenstvo, motiváciu  a technické informácie, ktoré môžu využiť pre svoje on-line podnikanie; prepájať vzájomne ich podnikanie a podporiť ich na ceste za svojím snom.
LINK CoWorking
Chceme vytvoriť slobodný, kvalitný, tvorivý, spoločenský, pracovný priestor, ktorý má podporiť spoločenský, sociálny a osobný rozvoj jednotlivcov v meste Banská Bystrica a tým pomôcť k zníženiu odchodu ľudí do iných regiónov a znížiť finančné zaťaženie malých firiem a podnikateľov.
Hajcman Coworking
Sme navrátilci, ktorým záleží na rozvoji prievidzského regiónu a preto podporujeme podnikavosť nie len mladých ľudí. Momentálne organizujeme najmä vzdelávacie podujatia, ale v blízkej budúcnosti otvoríme v Prievidzi coworkingový priestor.
OZ Cestou necestou
Inšpirujeme ľudí cestovať na všetky svetové strany a spoznávať nepoznané. Prinášame Vám nespočet inšpiratívnych cestovateľských prezentácií. Spájame skúsených nadšených cestovateľov so začínajúcimi cestovateľmi, ktorí sa potrebujú odhodlať vyraziť na cesty.
Otvorená Hra
Našim poslaním je zlepšiť ľuďom život. Veríme, že sa to dá pomocou autentickej a úprimnej komunikácie, ktorá vedie ku dôvere, tá ku lepším vzťahom. Veríme, že jedného dňa ľudia vyložia svoje komunikačné karty na stôl, a namiesto pretvárky, manipulácie a nedôvery bude štandardom úprimnosť, priateľstvo a porozumenie.
LIFE KOUČING
Janette Šimková je priekopníčkou life koučingu na Slovensku s desaťročnou praxou a viac ako 2500 odkoučovanými hodinami. Je autorkou úspešného blogu, vystupuje ako rečníčka a spolupracuje s médiami. Je členkou Európskej rady pre koučovanie a mentoring (EMCC).
Študijné centrum BASIC Žilina, n.o.
Pomáhame (nielen) deťom a rodičom s učením. Pomocou špecializovaného individuálneho doučovania pomáhame deťom, ktoré majú problémy s učením sa.