Bratislava

Už čoskoro
96 €
Na tréningu účastníci tvorivým spôsobom objavia nové informácie o sebe a svojom okolí, nabijú si svoje zdroje energie tak, aby im nadobudnutá rovnováha priniesla radosť a optimistický pohľad do ďalších bežných dní. Naučia sa stres včas rozpoznať, pracovať s ním a eliminovať jeho negatívne dopady na svoj osobný a pracovný život.
Už čoskoro
144 €
21. novembra 2019
Medzi najdiskutovanejšie otázky právnej praxe v súčasnosti patria tie, ktoré prináša aplikácia informačných technológií do spôsobu zapisovania a vykonávania zmien v Obchodnom registri. Zavedenie výlučne elektronického podávania návrhov na zápis, návrhov na zápis zmeny a výmaz zapísaných údajov z Obchodného registra predstavuje výzvu, ktoré si kladie za cieľ svojimi opatreniami zefektívniť pripravovaný právny predpis.
Už čoskoro
288 €
19. novembra 2019
Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa procesu uzatvárania zmlúv (listening).
Už čoskoro
144 €
14. novembra 2019
Vzdelávací program je zostavený tak, aby účastníci: - odhalili oblasti rozvoja v rozpoznávaní a zvládaní svojich emócií, - určili a opísali svoje silné stránky, zdroje energie, hodnoty, ciele a hranice, - spoznali jednotlivé typy osobností a spôsoby ako čítať ich emócie a lepšie s nimi vychádzať, - ovládali spôsoby ako dostať z ľudí to najlepšie.
Už čoskoro
144 €
12. novembra 2019
Na praktickom workshope preskúmate jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, manipulatívne správanie, spoznáte účinné asertívne techniky, precvičíte si dávanie a prijímanie spätnej väzby – pozitívnej aj negatívnej a rôzne modelové komunikačné situácie.
Už čoskoro
336 €
Cieľom tréningu je obohatiť a zdokonaliť vodcovské zručnosti účastníkov, odhaliť ich skryté rezervy v riadení, motivovaní a podporiť prvky kreativity v ich individuálnych štýloch vedenia a riadenia ľudí.
Už čoskoro
198 €
24. októbra 2019
Kladiete si otázky, prečo Váš tím, aj keď sa skladá zo skúsených, šikovných a aktívnych jednotlivcov, nedosahuje očakávané výsledky? Alebo, čo robiť, aby Vaši zamestnanci dosiahli svoj plný potenciál a svojou spokojnosťou pomáhali rastu firmy?
Už čoskoro
120 €
18. októbra 2019
Kataster rok po novele - aktuálna prax úradov a súdov
Už čoskoro
144 €
17. októbra 2019
Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť. Vyberáme z Vašich dotazníkov alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo: - odborná úroveň prednášajúcej, optimálny počet účastníkov, - vysoká profesionalita lektorky, príjemné vystupovanie, zaujímavá téma, - forma prednesu, spojenie teórie a praxe, - praktické príklady, upozornenia na vhodnú judikatúru, celkový prehľad, - veľký obsah informácií, komplexné spracovanie témy.
Už čoskoro
144 €
16. októbra 2019
Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby