Bratislava

Pozývame ťa navštíviť prvé e-commerce mesto na svete, zamerané na internetový biznis, e-shopy, online marketing, trendy a inovácie. Celým podujatím ťa bude sprevádzať Sajfa, ktorý ťa svojimi hláškami dostane do kolien. Profesionáli z brandže ti posunú svoje skúsenosti prostredníctvom odborných prednášok, pomedzi ktoré máš čas na panelovú diskusiu či networking, ale aj na netradičné Upmenu.
  • 12. júla 2019
Čítať viac
Traja vagamundi na motorkách na ceste v ústrety divočiny strednej Ameriky! Českí herci Pavel Liška a Honza Révai a kameraman Hynek Bernard sa bez zbytočných špekulácii zbalili a vyrazili na najdivokejší čunder vo svojom živote.
  • 8. júla 2019
Čítať viac
Výcvik v koučingu – KOUČ 104 hod., pripraví absolventov na výkon praxe v life koučingu, business koučingu, executive koučingu. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia.
  • 8. júla 2019
Čítať viac
Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere. Koučing rozvíja potenciál a pomáha Vám nájsť vlastné cesty a riešenia. Na kurze sa naučíte základné nástroje koučingu, ktoré budete schopní použiť pri koučovaní seba aj iných.
  • 8. júla 2019
Čítať viac
Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra
  • 8. júla 2019
Čítať viac
Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby
  • 8. júla 2019
Čítať viac
"Spokojný a naplnený život nikdy nevyjde z módy"
  • 8. júla 2019
Čítať viac
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok - vybrané aplikačné problémy
  • 3. júla 2019
Čítať viac
Cieľom tréningu je zdokonaliť schopnosť účastníkov správne stanovovať reálne ciele a definovať priority.
  • 3. júla 2019
Čítať viac
Pozývam Vás na interaktívny odborný seminár na aktuálnu tému najímania a prepúšťania zamestnancov. Podujatie je pripravené pre právnikov, personalistov, náborových a mzdových špecialistov, ktorí sú zodpovední za personálnu a mzdovú agendu vo svojich spoločnostiach.
  • 3. júla 2019
Čítať viac