Flow

V poslednej dobe sa čoraz častejšie skloňuje pojem FLOW. Čo to ale ten FLOW je? Je to stav mysle, kedy sa všetka energia sústreďuje výlučne na danú aktivitu, čin.

 

Flow je stav vysokej koncentrácie, ale zároveň bez veľkého snaženia sa či nútenia. Povedala by som, že vtedy ide naozaj práca „ako po masle“… Ako si ale takýto flow, počas ktorého je kvalita a úroveň práce vysoká, možno vybudovať?

  1. Zadefinujte si cieľ

Najskôr si určite, čo presne idete robiť, na čo sa chcete sústrediť. Definovanie cieľov môžete skúsiť i cez základné nástroje koučingu.

  1. Prioritizujte úlohy

Daný cieľ pozostáva z niekoľkých taktických úloh, krokov, z ktorých je dôležité si vybrať ten s najvyššou prioritou a na ňom začať pracovať. Tie ostatné v tom momente odložte.

  1. Určite si čas, kedy podávate najlepší výkon

Možno sa vám pracuje lepšie hneď ráno alebo v neskorú večernú hodinu. Pozorujte svoje pracovné nasadenie a zadefinujte si čas, kedy ste v priebehu dňa najviac koncentrovaný a produktívny, a vtedy sa vydajte naproti koncentrácii a flowu.

  1. Snažte sa eliminovať rušivé faktory

Aj vám sa stáva, že počas písania e-mailu vám zazvoní telefón, a e-mail už nedokončíte a zostáva ďalšie dva dni v položke rozpísané? Alebo sa prichytíte ako si prehliadate Facebook? Keď chcete urýchliť dosiahnutie flowu, je potrebné eliminovať všetky rušivé faktory – odložte telefón, zatvorte internet…

  1. Focus

Koncentráciu a nastavenie sa na flow, si môžete zvýšiť i prostredníctvom niektorých techník. Rada by som spomenula metódu tzv.: Logical Stopping Point.

  1. Prax a tréning

Možno nie na prvýkrát sa vám podarí dosiahnuť flow. Tak ako veľa iných vecí, je i tu dôležitý tréning: možno bude treba upraviť prostredie, čas či inak si nastaviť ciele. Ale potrebné je tento proces opakovať až do bodu dosiahnutia vysokého stupňa koncentrácie a následne i očakávaného flowu.

Flow je vysoký stav koncentrácie, kedy sa môžeme nazvať i za majstrov time manažmentu. Ak jednou z vašich novoročných, či niekoľkoročných predsavzatí je zlepšiť práve time manažment, potom neprehliadnite skvelú interaktívnu prednášku pod taktovkou Davida Kálmána: http://bit.ly/letalk_time