Fenomén leadershipu

Aby ste sa stali špičkovou spoločnosťou, potrebujete k tomu skutočne skvelých lídrov. Avšak, existuje veľký rozdiel medzi šéfmi a lídrami…

 

Keď v spoločnosti existuje dobrý leadership, prejaví sa to v celej organizácii. S dobrým leadershipom a lídrami podniková kultúra nie je vynútená, ale prirodzene sa rozvíja a prekvitá. Komunikácia je otvorená a prebieha na každodennej báze. Vtedy všetci zamestnanci chápu poslanie, víziu a ciele organizácie a každý je ochotný prispieť k tomu, ako ich zlepšiť.

 

Ktokoľvek z nás má potenciál stať sa lídrom, ale manažéri a podnikatelia lídrami musia byť…

 

Čo by mal teda ovládať a prirodzene realizovať dobrý líder?

  • Porozumieť, rozpoznať a podporiť tie správne vodcovské kvality v sebe a iných.
  • Riadiť organizačnú politiku a budovať si kvalitné vzťahy na dosiahnutie profesionálnych aj osobných cieľov.
  • Prijímať a doručovať spätnú väzbu asertívne, ale zároveň s empatiou.
  • Účinne viesť, zvládať a riešiť situácie zahŕňajúce konflikty.
  • Vytvárať príležitosti na osobnú reflexiu v každodenných situáciách a krízovom manažmente.
  • Rozpoznať a rozvíjať nové talenty s vysokým leadership potenciálom v rámci celej organizácie.

 

Ak máte ambíciu a ašpiráciu stať sa lídrom, rozvíjať svoj leadership talent a potenciál vodcu, potom neváhajte a staňte sa súčasťou jedinečného programu NewLeaders Academy. NewLeaders Academy vám prináša sériu 5 poldňových workshopov zameraných na 5 vybraných tém z oblasti leadershipu, pod vedením 5 profesionálnych koučov, trénerov a mentorov. Prostredníctvom týchto prednášok, prípadových štúdií a skupinových diskusií preskúmate rozdiel medzi vedením a manažmentom, klady a zápory rôznych štýlov vedenia a výzvy co-leadershipu.

 

„NewLeaders inspire others to dream more, learn more, do more and become more…“

 

Pre viac informácií navštívte tento link: https://www.topcoach.sk/newleaders-academy/