Osobný rozvoj

Už čoskoro
4100 €
Výcvik v koučingu – KOUČ 104 hod., pripraví absolventov na výkon praxe v life koučingu, business koučingu, executive koučingu. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia.
Už čoskoro
380 €
Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere. Koučing rozvíja potenciál a pomáha Vám nájsť vlastné cesty a riešenia. Na kurze sa naučíte základné nástroje koučingu, ktoré budete schopní použiť pri koučovaní seba aj iných.
Už čoskoro
144 €
5. decembra 2019
Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra
Už čoskoro
144 €
3. decembra 2019
"Spokojný a naplnený život nikdy nevyjde z módy"
Už čoskoro
144 €
Cieľom tréningu je zdokonaliť schopnosť účastníkov správne stanovovať reálne ciele a definovať priority.
Už čoskoro
96 €
Na tréningu účastníci tvorivým spôsobom objavia nové informácie o sebe a svojom okolí, nabijú si svoje zdroje energie tak, aby im nadobudnutá rovnováha priniesla radosť a optimistický pohľad do ďalších bežných dní. Naučia sa stres včas rozpoznať, pracovať s ním a eliminovať jeho negatívne dopady na svoj osobný a pracovný život.
Už čoskoro
144 €
14. novembra 2019
Vzdelávací program je zostavený tak, aby účastníci: - odhalili oblasti rozvoja v rozpoznávaní a zvládaní svojich emócií, - určili a opísali svoje silné stránky, zdroje energie, hodnoty, ciele a hranice, - spoznali jednotlivé typy osobností a spôsoby ako čítať ich emócie a lepšie s nimi vychádzať, - ovládali spôsoby ako dostať z ľudí to najlepšie.
Už čoskoro
144 €
12. novembra 2019
Na praktickom workshope preskúmate jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, manipulatívne správanie, spoznáte účinné asertívne techniky, precvičíte si dávanie a prijímanie spätnej väzby – pozitívnej aj negatívnej a rôzne modelové komunikačné situácie.
Už čoskoro
336 €
Cieľom tréningu je obohatiť a zdokonaliť vodcovské zručnosti účastníkov, odhaliť ich skryté rezervy v riadení, motivovaní a podporiť prvky kreativity v ich individuálnych štýloch vedenia a riadenia ľudí.
Už čoskoro
198 €
24. októbra 2019
Kladiete si otázky, prečo Váš tím, aj keď sa skladá zo skúsených, šikovných a aktívnych jednotlivcov, nedosahuje očakávané výsledky? Alebo, čo robiť, aby Vaši zamestnanci dosiahli svoj plný potenciál a svojou spokojnosťou pomáhali rastu firmy?