Marketing

Už čoskoro
179 €
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s predajom prostredníctvom služby a s pochopením služby, ako základ úspešného predaja.
Už čoskoro
99 €
Slovo služba sa stalo základným elementom podnikateľskej filozofie a stratégie firmy Baťa. Byť užitočný - teda schopný poslúžiť druhému človeku, bolo považované za najvyšší stupeň realizácie človeka v spoločnosti. Všetka obchodná, výrobná aj medziľudská činnosť mala byť vykonávaná v zmysle služby a v súlade s vnímaním služby vo firme Baťa.
Už čoskoro
99 €
Základom kvalitnej propagácie je mať na mysli službu, a to službu nielen zákazníkovi, ale aj spoločnosti a verejnosti. Podrobné predstavenie služby, ako základného nástroja nielen pre podnikanie, ale aj reklamu a marketingovú prezentáciu.
Už čoskoro
49 €
Cielená reklama na instagrame