Už čoskoro
220 €
Manažér často riadi ľudí tým, že im vraví, čo majú robiť. Nariaďovať a prikazovať je totiž ľahké, rýchle a máte pocit, že veci sú pod kontrolou.
Už čoskoro
85 €
Po skončení kurzu budete schopný tieto nástroje používať a budete vedieť koučovať seba aj druhých.
Už čoskoro
170 €
Je dobré, keď si uvedomujeme, aké pocity chceme druhým vytvárať, keď s nimi komunikujeme.
Už čoskoro
220 €
Výber správnej osoby do Vašej spoločnosti je kľúčový. Ak máte vybudovaný dobrý tím ľudí, ktorí sú stotožnení z Vašou filozofiou, spoločnosť napreduje a rozvíja sa. Fluktuácia a časté zaškoľovanie je neefektívne, zaťažujúce a demotivujúce.
Už čoskoro
170 €
Túžite sa dozvedieť viac o sebe, o tom ako vás vníma vaše okolie, túžite osobnostne rásť, popracovať na svojich slabých stránkach? Workshop ,,Neuraz sa, prosím - spätná väzba“ je to pravé pre Vás!
Už čoskoro
144 €
30. mája 2019
Čo treba vedieť o vecných bremenách, akým spôsobom zostaviť zmluvu a ako postupovať ak povinná strana so zriadením vecného bremena nesúhlasí? Ako je to so zriadením vecného bremena zo zákona? Kedy ho môže zriadiť súd? Aké sú práva zodpovedajúce vecným bremenám?
Už čoskoro
144 €
28. mája 2019
Podujatie je pripravené pre zamestnancov: a) štátnych orgánov (ministerstvá, iné ústredné orgány šs, okresné úrady) b) orgánov územnej samosprávy (orgánov a zamestnancov obcí, miest a VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, RTVS), orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci. c) notárov, exekútorov, sudcov, prokurátorov, policajtov a advokátov, koncipientov
Už čoskoro
144 €
23. mája 2019
Na kurze sa dozviete: - Aké sú zákonné limity ochrany záujemov zamestnávateľa a ochrany súkromia a osobnosti zamestnancov? - Aké formy monitoringu zamestnancov sa najčastejšie využívajú a aké sú ich špecifiká? - Na aké pramene práva - zákony, judikatúru a rozhodnutia iných kontrolných orgánov sa zamestnávateľ môže obrátiť?
Už čoskoro
240 €
23. mája 2019
Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa procesu uzatvárania zmlúv (listening).
Už čoskoro
144 €
22. mája 2019
Vzdelávaciemu podujatiu MS SR pridelilo 5 kreditných bodov, v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.