Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

1. Právny rámec
2. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody.
3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup.
4. Rozsah zodpovednosti.
5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu.
6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody.
7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra.
8. Lehoty.
9. Spôsob a rozsah náhrady škody.
10. Regresná náhrada.
11. Ústredná evidencia.
12. Diskusia

Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  20. mája 2020 9:00
 • Koniec
  20. mája 2020 14:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha