Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku

– zastavenie starej exekúcie,
– rozhodná doba a jej predĺženie,
– upovedomenie o zastavení exekúcie,
– trovy zastavenej exekúcie,
– námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie,
– nový návrh na vykonanie exekúcie,
– súvisiace zmeny v Exekučnom poriadku,

– diskusia.

Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  4. februára 2020 9:30
 • Koniec
  4. februára 2020 14:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha