Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií – získanie CCE bodov/ICF

Kurz schválený International Coach Federation ako ďalšie vzdelávanie koučov – absolvovaním získate CCE body
 
Koučing klientov v oblasti vzťahových tém a koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – vzťahy partnerské, rodinné, susedské, pracovné, v biznise, medzi ľuďmi a.i.
 
Vzťahové témy patria medzi najčastejšie u klientov pri life koučingu. Na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie povedomia klientov a aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácii. Ako v klientovi vzbudiť uvedomenie, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy a vyvolať pochopenie, že vzťahy súvisia s nimi samotnými.

 

Obsah kurzu:

   1. Vzťah klienta k sebe

 • zameranie pozornosti klienta na svoju osobu
 • prijatie samého seba
 • porozumenie svojim emóciám
 • uvedomenie klienta s poukazom na schopnosť zmeny
 • praktický nácvik
 • práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF

   2. Vzťah klienta k ostatným

 • uvedomenie si vzťahov
 • rozvoj vzťahového intelektu – emočná, sociálna a vzťahová inteligencia
 • zmena v klientovi s odrazom na prežívanie vzťahov
 • vrátenie/prevzatie zodpovednosti klientom
 • situačné príklady – partnerské vzťahy, vzťahy medzi blízkymi, vzťahy na pracovisku
 • práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF
 
CCE body
 • absolvovaním kurzu získate CCE body, ktoré sa Vám zarátavajú do ďalšieho vzdelávania koučov, napr. pri žiadaní certifikácie ACC, PCC, MCC
 • získate spolu 12 CCE bodov /11,5 bodov – Core Competencies a 0,5 boda Resource Development/
 • získate certifikát o absolvovaní ďalšieho vzdelávania pre koučov, CCE
Vstupenky
380 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  22. septembra 2019 08:00
 • Koniec
  23. septembra 2019 22.9. - 17:00 / 23.9. - 13:45
 • Status
  Ukončené
 • Organizátor
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Bratislava
 • Adresa
  Mierová 56
 • Telefón
  0948 168 011
 • Email
  info@powercoaching.sk
Elisabetha