Úvod do koučingu v Bratislave

Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere.

OBSAH KURZU
– čo je koučing
– princípy a použitie koučingu
– základné nástroje koučovania
– kladenie správnych a účinných otázok
– koučovanie seba a ostatných
– praktické zameranie kurzu

CERTIFIKÁCIA
O absolvovaní kurzu získate certifikát spoločnosti Power Coaching.

Vstupenky
380 €
Detaily Eventu
Elisabetha