Úvod do koučingu v Banskej Bystrici

Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy a ciele. Tiež sa naučíte efektívne riešiť problémy, ale aj správne a efektívne komunikovať.

Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere.
 
 

OBSAH KURZU 
– čo je koučing 
– princípy a použitie koučingu 
– základné nástroje koučovania 
– kladenie správnych a účinných otázok 
– koučovanie seba a ostatných 
– praktické zameranie kurzu