Kouč 104 hodín / Akreditovaný kurz Banská Bystrica

OBSAH KURZU

  • Kurz je v trvaní 104 hodín, pričom 70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
  • S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
  • Počas trvania výcviku sú učastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

  • Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.
  • K získaniu kvalifikácie kouča.
  • K vlastnému  sebarozvoju.
  • K zvýšeniu kvalifikácie iných povolaní.

CENA
4100,- Eur s DPH / 104 hodín
25% do 15.8.19, t.j. 3075, Eur s DPH / 15% do 15.9.19, t.j. 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre študentov psychológie – 2870,- Eur s DPH
možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce – program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
možnosť získania finančného príspevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce – 1260,48 Eur s DPH