Tréning predajných zručností – motivačná komunikácia so zákazníkom, psychológia predaja a uzatváranie obchodu

 • Psychológia predaja – základné princípy, ktoré platia pri predaji a ako ich eticky
  využiť v predajnom procese,
 • Spôsoby ako efektívne zaujať rôzne typy zákazníkov, identifikácia ich potrieb,
 • Motivácia zákazníka ku kúpe – predaj riešení pre zákazníka, techniky aktívneho
  predaja,
 • Odporúčania pre verbálnu a neverbálnu komunikáciu,
 • Zvládanie námietok – užitočné návody,
 • Riešenie situácií z praxe účastníkov.
Vstupenky
168 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  22. mája 2019 10:00
 • Koniec
  22. mája 2019 16:00
 • Status
  Ukončené
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha