Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku – aktuálne otázky a aplikačné problémy

– Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)

           – Príslušnosť súdu

           – Zloženie súdu, vylúčenie sudcov

           – Strany (bývalí účastníci konania), procesné spoločenstvo, intervencia, splnomocnenie

           – Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty

           – Podanie, žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby

           – Procesný útok a procesná obrana

            – Postup súdu po začatí konania

           – Predbežné prejednanie sporu

           – Pojednávanie

           – Dokazovanie, dôkazné prostriedky

           – Rozsudok

           – Uznesenie

           – Trovy konania

Povedali ste alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo – Vyberáme z  dotazníkov od účastníkov seminára Civilný sporový poriadok – porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. 

 -„vecncosť prednášajúceho a odkazy na prax, podanie prednášky, resp. výkladu CSP veľmi zrozumiteľne“,

-„všetko bolo perfektné, veľmi dobrý servis, občerstvenie, kvalitný lektor a príjemné prostredie“,

– „prednášajúci“,

– „výklad bol veľmi vecný, zrozumiteľný, z praxe“,

– „prednášajúci, jeho postrehy a rýchla odozva“,

– „praktickosť a príklady z praxe z pohľadu sudcu“,

– „erudovanosť a pripravenosť prednášajúceho“.


Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  27. marca 2020 9:00
 • Koniec
  27. marca 2020 12:15
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha