Stres manažment – ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech

Na tréningu účastníci tvorivým spôsobom objavia nové informácie o sebe a svojom okolí, nabijú si svoje zdroje energie tak, aby im nadobudnutá rovnováha priniesla radosť a optimistický pohľad do ďalších bežných dní. Naučia sa stres včas rozpoznať, pracovať s ním a eliminovať jeho negatívne dopady na svoj osobný a pracovný život.

Obsah kurzu:

1. Identifikácia a charakteristika časového a pracovného stresu, ich plusy a mínusy.

2. Čo robiť a ako reagovať v stresových situáciách – užitočné tipy a návody.

3. Chyby a bariéry v komunikácii vyvolané stresom a ich eliminácia.

4. Ako nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom? Psychohygiena a jej význam pri prevencii stresových situácií.

5. Ako odpočívať? Ako nevyhorieť?  Rozpoznanie vlastných zdrojov na zvládnutie stresu a vyhorenia.

6. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie a nadobudnutie energie.

Metódy práce:

Tréning je vedený interaktívnou formou sociálneho učenia, ktorého základom sú zážitkové metódy s prvkami arteterapie, individuálna a skupinová práca, nácvik relaxačných techník, riešenie modelových situácií, brainstorming, brainwriting a poskytovanie efektívnej spätnej väzby.

Čo sa Vám najviac na tréningu páčilo (vyberáme z Vašich dotazníkov):

  • Interaktívnosť školenia, zodpovedanie zadaných tém, kreatívna práca.
  • Praktické cvičenia a rozhovory.
  • Seminár bol „šitý na mieru“ nám.
  • Že som zistila, že kopec vecí robím správne 🙂
  • Možnosť komplexne riešiť spoločné problémy a poradiť si tak.