Softvér a jeho súčasti z pohľadu autorských a priemyselných práv

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb si pre teba pripravil ďalšie bezplatné biznis raňajky s Jaroslavom Noskovičom z CVTI SR na tému Softvér a jeho súčasti z pohľadu autorských a priemyselných práv.

Rezervuj si miesto → https://forms.gle/FmGv7z89CDE8mi5E6
Vstup je ZDARMA.

O čom sa bude hovoriť?
• ako je možné chrániť a komercializovať IT produkty,
• aké práva a povinnosti sa viažu k objednávateľovi a tvorcovi softvéru,
• ako pristúpiť k tvorbe softvéru s využitím open source základu,
• na čo si dávať pozor, aby si svojim podnikaním neporušoval existujúce práva iných subjektov k IT produktom.

O lektorovi:
Jaroslav Noskovič študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde získal PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR v Odbore transferu technológií a od roku 2014 je vedúcim Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Od akademického roka 2016/2017 vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“. Jaroslav je zároveň autorom viacerých odborných článkov a prednášok realizovaných na vedeckých a odborných konferenciách a seminároch.

Podujatie je organizované v rámci projektu VIP4SME (www.innovaccess.eu).

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 11.06.2019 do 15:00 hod.

Podujatie na webe → https://www.inqb.sk/sk/podujatia/12062019-softver-a-jeho-sucasti-z-pohladu-autorskych-a-priemyselnych-prav

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb → https://www.inqb.sk/

Vstupenky
Zadarmo
Detaily Eventu
Elisabetha