Rozvoj manažérskych zručnosti, so zameraním na prirodzený rešpekt, líderstvo a motiváciu

Manažér je vodca, organizátor, vedie svoj tím. Jeho úspech závisí na jeho rozhodnutiach, schopnosti plánovať, delegovať a komunikovať. Jeho kvality sa opierajú o nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, schopnosť predvídať, prispôsobiť sa novým situáciám a strategicky myslieť. Neustále sa zdokonaľuje v technikách riadenia a v rozvoji svojich znalostí.

Úlohou dobrého lídra je poznať motivačnú typológiu ľudí, aby mohol pozitívne vplývať na ich správanie a poveriť ich úlohami tak, aby prevzali zodpovednosť za svoje konanie a súčasne pociťovali pracovné naplnenie.

Dovoľte nám, aby sme Vám pomohli byť pružní vo svojom myslení, získať prirodzený rešpekt, efektívne využívať nástroje motivácie a nájsť tú najefektívnejšiu formu líderstva pre Vás.

Pre koho:
• Manažéri

• Osoby vedúce tím ľudí
• Riaditelia
• Riadiaci pracovníci
• Špecialisti ľudských zdrojov
• Poradcovia
• Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti


Obsah kurzu:

 

  • Ako spoznať seba ako lídra
  • Ako si vybudovať prirodzený rešpekt a autoritu
  • Ako využiť a rozvinúť svoje silné stránky
  • Ako efektívne a správne využívať formy motivácie
  • Ako odhaliť a využiť schopnosti tímu, zamestnancov
  • Delegovanie
  • Prevzatie zodpovednosti členmi tímu

 

Vstupenky
220 €
Prihlasovanie: priamo cez web alebo napíšte na info@powercoaching.sk, zavolajte na 0948 168 011
Detaily Eventu
Elisabetha