Praktický sprievodca obchodným právom (pre neprávnikov) – formy podnikania

1. DEŇ

a) Činnosť fyzickej a právnickej osoby

– základné rozdiely medzi fyzickými a právnickými osobami

– typy právnických osôb využívaných na podnikanie

– výhody a nevýhody činnosti ako fyzickej osoby

 

b) Živnosť a ďalšie spôsoby podnikania pre fyzické osoby

– postup pri získaní živnosti a základné povinnosti a zodpovednosti živnostníka

– podnikanie na základe koncesií, povolení a členstva v komorách

 

c) Právnické osoby a ich základná charakteristika

– právnické osoby a ich registrácia, základné rozdiely oproti fyzickej osobe

– založenie a vznik právnickej osoby, obvyklé orgány

– neobvyklé podnikateľské subjekty – právnické osoby využívané na podnikanie

 

2. DEŇ

a) Obchodné spoločnosti a družstvá

– subjekty registrované v Obchodnom registri a ich osobitosti

– rozdiely medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami

– základná štruktúra orgánov v obchodných spoločnostiach

 

b) Spoločnosť s ručením obmedzeným

– výhody a nevýhody podnikania cez spoločnosť s ručením obmedzeným

– zakladanie a činnosť spoločnosti s ručením obmedzeným

– majetok spoločnosti a jeho využívanie spoločníkmi

 

c) Akciová spoločnosť

– rozdiely oproti spoločnosti s ručením obmedzeným

– štruktúra orgánov a ich činnosť

– výhody akciovej spoločnosti oproti iným typom spoločností

 

Vstupenky
288 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  6. februára 2020 9:30
 • Koniec
  7. februára 2020 14:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  0905172880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha