ONLINE KURZ Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku – aktuálne otázky a aplikačné problémy

Plánované ukončenie kurzu je o 12.00 hod.

Účastník online kurzu získa: učebné materiály (prezentáciu) v pdf formáte, ktorú mu zašleme pred konaním webinára.

Obsah seminára:

 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

           – Základné princípy

           – Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)

           – Príslušnosť súdu

           – Zloženie súdu, vylúčenie sudcov

           – Strany (bývalí účastníci konania), procesné spoločenstvo, intervencia, splnomocnenie

           – Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty

           – Podanie, žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby

           – Procesný útok a procesná obrana

            – Postup súdu po začatí konania

           – Predbežné prejednanie sporu

           – Pojednávanie

           – Dokazovanie, dôkazné prostriedky

           – Rozsudok

           – Uznesenie

           – Trovy konania

           – Platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz, rozsudok pre zmeškanie, rozsudok pre uznanie nároku, rozsudok pre vzdanie sa nároku

           – Spotrebiteľské spory, antidiskriminačné spory, individuálne pracovné spory

           – Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia

           – Iné opatrenia súdu

Vstupenky
96 €
http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-webinar-online-sudna-prax-po-prijati-civilneho-sporoveho-poriadku-aktualne-otazky-a-aplikacne-problemy
Detaily Eventu
 • Začiatok
  15. mája 2020 10:00
 • Koniec
  15. mája 2020 13:00
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  ONLINE
 • Adresa
  ONLINE
 • Telefón
  0905172880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha