Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese

Obsah seminára 

a) Konania s ochranou spotrebiteľa

– abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach – kauzálna príslušnosť, sporové strany a predmet konania, osobitná ochrana slabšej strany

– spotrebiteľské spory – obmedzenia v dispozičných procesných úkonoch, osobitná ochrana slabšej strany, zmena v prístupe v prípade zastúpenia advokátom

 

b) Konania s inou slabšou stranou

– individuálne pracovnoprávne spory – vymedzenie okruhu sporov, kauzálna príslušnosť, osobitný zástupca v konaní

– antidiskriminačné spory – osobitné postavenie žalobcu, rozsah sporov, zastúpenie žalobcu, osobitná ochrana slabšej strany

Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  17. mája 2019 9:30
 • Koniec
  17. mája 2019 14:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha