Objavte svoje silné stránky a naplňte svoj potenciál (motivačný sebapoznávací kurz spojený s wellness)

Čím lepšie sa poznáme a rozumieme sami sebe, tým viac dokážeme využiť naše možnosti vybudovať si zdravú sebadôveru, posilniť svoju odolnosť a tak ovplyvni budúcnosť. Naopak, ak sa dobre nepoznáme a neuvedomujeme si svoje silné stránky alebo možné rezervy, ťažko využijeme potenciál, ktorý sa v nás skrýva.

 

 

Obsah kurzu:

 • Sebapoznanie a sebauvedomenie (aké sú moje silné a slabé stránky, hodnoty, ciele, bariéry, sebadôvera a osobná zodpovednosť).
 • Sebaocenenie a prijímanie uznania od druhých.
 • Ako prekonať nepriaznivé okolnosti a posilňovať vieru vo svoje vlastné schopnosti na ich prekonávanie.
 • Optimizmus a jeho výhody (na pracovisku aj v súkromnom živote).
 • Stratégie a techniky na posilnenie sebapoznania a budovanie sebadôvery a odolnosti, praktické tipy a návody.

 

Kurz sme pripravili pre každého:

– kto sa chce posilniť vo svojej snahe pri nachádzaní nových ciest ako byť šťastný,

– kto sa chce naučiť ako odbúrať stres a  „dobiť baterky“,

– kto chce meniť svoje sny v činy,

– kto chce odomknúť svoju kreativitu,

– kto chce zistiť ako prekonávať bariéry, ktoré nás obmedzujú.

 

Účasťou na kurze získate:

–  lepšie spoznanie svojej osobnosti,

– rozšírenie vnímania a uvedomenie si prítomnosti,

– zvýšenie sebaprijatia, sebadôvery, sebaistoty,

– uvedomenie si, že ste na správnej ceste (alebo je čas na zmeny).

– posilnenie a spoznanie vlastných tvorivých síl.

– zážitok zdieľania svojich prežitkov a názorov s podobne naladenými ľuďmi v príjemnom prostredí.

 

Metódy práce:

Kurz je vedený interaktívnou a dynamickou formou sociálneho učenia, ktorého základom sú zážitkové kreatívne metódy zamerané na naplnenie špecifických cieľov a očakávaní účastníkov. Vstupy lektorky sa striedajú so skupinovou a individuálnou prácou, diskusiou, riešením modelových situácií, brainstormingom a poskytovaním efektívnej spätnej väzby.

Vstupenky
288 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  25. februára 2020 14:30
 • Koniec
  26. februára 2020 16:00
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Hotel Sun****
 • Adresa
  Slnečné jazerá 2572, 903 01 Senec
 • Telefón
  0905172880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha