Reštartujte svoju kreativitu – tvorivé laboratórium (nielen) pre manažérov

Posledné výskumy v oblasti psychológie a neurológie ukazujú, že jednou z najlepších ciest ako zobudiť svoje kreatívne „ja“ a predstavivosť, je zmeniť spôsob nazerania na veci, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a získať odstup od bežného zaužívaného spôsobu myslenia. V tomto duchu sme vytvorili kreatívny workshop, počas ktorého budete mať možnosť tvoriť vlastnými rukami, stratiť pojem o čase v tomto procese, preskúmať a nechať sa inšpirovať kreativitou a tvorivosťou iných. Prostredníctvom rôznych kreatívnych metód a techník Vám ponúkneme priestor na identifikáciu vnútorných prekážok, nachádzanie spôsobov na ich prekonávanie, objavovanie niečoho nového a nakoniec reflexiu, ktorá posilní Vašu sebamotiváciu a starostlivosť o seba samého. Nabijete si zdroje energie, objavíte svoje silné stránky, talenty, nové informácie o sebe a svojom okolí. Prehodnotíte svoje ciele a hranice a naplánujete si zmeny, aby Vám znovunadobudnutá rovnováha priniesla radosť a optimistický pohľad aj do ďalších všedných pracovných dní.

Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
Elisabetha