Obchodný register – aplikačné problémy, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, opatrenia na zlepšenie OR, pripravované zmeny

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Témy školenia:

 

 • Aplikačné problémy a pripravované zmeny v zápisoch do obchodného registra – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, činnosti, právna forma, štatutárny orgán – spôsob konania, ZoR odštepný závod, organizačná zložka podniku, vedúci, prokurista, dozorná rada, zrušenie právnickej osoby, právny dôvod, likvidácia – dátum vstupu a ukončenia, likvidátor – spôsob konania, neplatnosť spoločnosti, konkurz, reštrukturalizácia, správca, dátum výmazu, spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie – povinne zapisované údaje, konečný užívateľ výhod, podnik/organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.
Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Dni
  Hodiny
  Minúty
  Sekundy
 • Začiatok
  21. novembra 2019 10:00
 • Koniec
  21. novembra 2019 14:30
 • Status
  Už čoskoro
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha