Obchodný register a životné situácie podnikateľov – zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020

OBSAH:

 • Nové povinnosti spoločností a družstiev  pri zápise sídla, štatutára,
 • Zmeny v zapisovaných údajoch o spoločníkoch,
 • Zmeny v zápisoch organizačných zložiek
 • Koniec zápisu fyzických osôb do OR
 • Nový proces  zrušovania a likvidácie spoločností a družstiev,
 • Nová právna úprava dodatočnej likvidácie,
 • Zmeny návrhov na  zápis (formulárov) na zápis do obchodného registra a jednotný
  spôsob podávania návrhov
 • Diskusia
Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  31. marca 2020 9:00
 • Koniec
  31. marca 2020 14:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  0905172880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha