Neverbálna komunikácia

Neverbálnu komunikáciu môžeme pomenovať ako reč tela. Sú to gestá, mimika, pohľad, držanie tela, chôdza a ďalšie signály. Vedeli ste, že iba 7% komunikácie je komunikácia verbálna? Zvyšných 93% tvorí neverbálnu a paraverbálnu komunikáciu. Viete si to predstaviť? To znamená, že keď sa s niekým rozprávame, tak iba 7% vplyvu tvorí to, čo vlastne hovoríme a zvyšné percentá sústreďujú pozornosť na to, ako to hovoríme a čo pri tom robíme. Ak chceme v komunikácií alebo pri akomkoľvek prejave zaujať /doma, vonku, v škole, v práci/, je dôležité sa naučiť neverbálnu komunikáciu ovládať.

Čo všetko sa naučíte?

– typické prejavy komunikácie
– jednotlivé gestá a mimika
– ako ovládať neverbálnu komunikáciu a zaujať
– ako ovládať paraverbálnu komunikáciu
– ako čítať neverbálnu komunikáciu, aby ste boli vždy o krok vpred
– ako odhaliť, kedy je človek pravdovravný a naopak, kedy nehovorí celú pravdu
– ako rozpoznať varovné signály
– praktické príklady

Tešíme sa na vás!

Partner podujatia: StartitUP 🙂

Vstupenky
170 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  12. septembra 2020 08:00
 • Koniec
  12. septembra 2020 16:00
 • Status
  Ukončené
 • Organizátor
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Mierová 56, Bratislava
 • Adresa
  Mierová 56, Bratislava
 • Telefón
  0948 168 011
 • Email
  info@powercoaching.sk
Elisabetha