Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy slúžia na ujasnenie pojmov. Slúžia ako efektívny nástroj v koučingu, napomáhajú k organizácii a vizualizácii myšlienok a idei.

Na workshope si povieme ako postupovať pri tvorbe myšlienkových máp
– zameriame sa na tvorbu myšlienkových máp
– ukážeme si možné chyby pri tvorbe
– aké nástroje sa používajú pri tvorbe mapy
– ako sa dajú myšlienkové mapy využiť v praxi a mimo nej
– povieme si tiež oblasti využitia myšlienkových máp
– ako postupovať pri zatriedení informácií/ problémov

Využitie v praxi :
Nástroj myšlienkových máp viete využiť pri zatriedení informácií alebo problémov / plánovaní času / prípravu projektov/ zadefinovanie cieľov/ lepšie zapamätanie si/ pomoc pri príprave prezentácií/ nástroj k naštartovaniu vašej kreativity