Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov

Obsah seminára: 

 

1. Emailová a poštová komunikácia so zákazníkom – zrkadlo povesti a identity spoločnosti
– Corporate Identitiy versus vybavovanie reklamácií
– Stanovenie firemných pravidiel a procedúr vybavovania sťažností
– Špecifickosť emailovej a listovej komunikácie 
– Autentickosť odpovede zákazníkovi
– Gramatická a formálna správnosť emailovej a listovej komunikácie

 
2. Psychológia nespokojného zákazníka 
– Čo očakávajú sťažujúci sa zákazníci
– Dôležité frázy, ktoré upokoja nespokojných zákazníkov
– Ako reagovať na neoprávnené reklamácie a ako povedať „nie“ bez straty zákazníka

– Ako zvládnuť zvlášť ťažkých zákazníkov

 
3. Ďalšie pravidlá efektívneho postupu pri emailovej a poštovej komunikácii

– Obsahová analýza textu, určenie podstaty reklamácie, prijatie pisateľa
sťažnosti

– Efektívne spôsoby kontroly gramatiky a formálnej správnosti emailov a listov
– eliminácia základných chýb vstupnej – iniciačnej fázy komunikácie so zákazníkom

– Tipy a návody na úvodné formulky, štruktúra odpovede

– Spôsoby na zvýšenie spokojnosti a posilnenie dôvery a lojality zákazníka

 

4. Best Practice – praktické návody a užitočné informácie – detailná analýza emailovej a poštovej
odpovede na reklamáciu

Vstupenky
240 €
Detaily Eventu
 • Dni
  Hodiny
  Minúty
  Sekundy
 • Začiatok
  27. marca 2020 10:00
 • Koniec
  27. marca 2020 16:00
 • Status
  Už čoskoro
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  0905172880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha