Manažérske zručnosti a ich využívanie v praxi (Online)

Manažéri sa „učia, ako sa učiť,“ a to nielen prostredníctvom formálnych metód vzdelávania, ale aj učením sa zo skúseností pri výkone práce. Ktoré manažérske zručnosti sa považujú za kľúčové a ako ich využiť pri práci čo najefektívnejšie?

Úspešnosť firmy na trhu závisí od schopnosti a úspešnosti jej zamestnancov, teda od ich znalostí a vedomostí, ktoré je potrebné kvalifikovane riadiť a využívať v prospech rozvoja firmy i samotných ľudí. Manažéri sú zodpovední za ich nábor, výber, motiváciu a rozvoj tak, aby zamestnanci čo najlepšie využívali svoj potenciál. K tomu potrebujú aj samotní manažéri získať znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu plniť náročné úlohy. Okrem manažérskych zručností je veľkou výhodou aj  schopnosť ovládať tzv. mäkké zručnosti. Ako vytvoriť súlad všetkých týchto schopností a zručností? Na kurze vám radi prezradíme nie len teoretický základ, ale aj ako to v skutočnosti funguje v praxi.

ČO VŠETKO SA NAUČÍTE?

 • Plánovanie – poznať techniky plánovania a aplikovať ich v praxi
 • Organizovanie – poznať techniky organizovanie a byť schopný ich aplikovať
 • Riadenie ľudí – schopnosť riadiť ľudí (ide typicky o tvrdé zručnosti – prideľovanie úloh, kontrolovanie a pod)
 • Vedenie ľudí – schopnosť viesť ľudí (ide typicky o mäkké zručnosti – motivovať, inšpirovať, koučovať …)
 • Komunikovanie – byť dobrý komunikátor
 • Vyjednávanie – schopnosť úspešne vyjednávať
 • Rozhodovanie – poznať techniky rozhodovanie a vedieť ich prakticky aplikovať
 • Riešenie problémov – vedieť riešiť problémy
Dĺžka kurzu: 90 minút (60 minút teória + 30 minút praktické úlohy)
Po absolvovaní kurzu máte možnosť získať Certifikát od Power Coaching.

Prihláste sa a my vám pošleme všetky potrebné technické informácie a prihlasovacie údaje.
Pri zakúpení 4 online kurzov získate + 1 zdarma.

Vstupenky
23,00 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  31. mája 2020 18:00
 • Koniec
  31. mája 2020 20:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Organizátor
 • Miesto konania
  Power Coaching
 • Adresa
  Mierová 56
 • Telefón
  0948168011
 • Email
  info@powercoaching.sk
Elisabetha