KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu/intenzívny

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Zároveň vás podporíme k získaniu medzinárodných titulov ACC, PCC a MCC prostredníctvom certifikovaného výcviku v koučingu, mentoringov a praktického koučovania.

KOMPLETNÝ BALÍK KOUČ 104 HODÍN ZAHŔŇA

 • Certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaného ICF s možnosťou získania medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo absolventov Power Coaching
 • 10 mentoringov so splatnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu
 • Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál a písacie potreby
 • Občerstvenie

INTENZÍVNY A SEMESTRÁLNY VÝCVIK

 • Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme – 12 dní po sebe
 • Výcvik možno absolvovať v semestrálnej forme – 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4 mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s konzultačnou podporou a spätnou väzbou od skúsených koučov)

VÝCVIKOM KOUČ 104 HODÍN ABSOLVENTI NADOBUDNÚ:

 • Prax v life koučingu, business koučingu, executive koučingu, dokonca aj v tímovom koučingu
 • Schopnosť využívať 11 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť presvedčiť na základe dôvery 
 • Schopnosť definovania očakávanych kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenia sebareflexie v rámci koučovacieho procesu

KURZ JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ

 • Chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC).
 • Majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • Majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja.

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN

Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória

 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /11 kompetencií kouča/
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a silné otázky
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Proces kontroly a zodpovednosť kouča
 • Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

 • Záverečná skúška sa uskutoční v posledný deň výcviku, pred 3 člennou komisiou
 • Skúška pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze
 • Priebeh skúšky: 1. časť: písomná / test, 2. časť: ústna / koučingový rozhovor

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Intenzívny kurz: 29.6.2020 – 10.7.2020 (Bratislava). Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou.

Intenzívny kurz: 01.10.2020 – 12.10.2020 (Bratislava). Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou.

Intenzívny kurz: 07.11.2020 – 17.11.2020 (Banská Bystrica). Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou.

CENA

 • Zľava 30% pre študentov a absolventov psychológie
 • Zľava 70% pre nezamestnaných
 • Skupinové zľavy pre firmy
 • Zľava 25 % vždy do 2. mesiaca pred začiatkom kurzu
 • Zľava 15 % vždy do 1. mesiaca pred začiatkom kurzu
 • Možnosť platby na splátky
 • Aktuálne programy úradov práce – napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+

– možnosť preplatenia celého výcviku
– možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce až do výšky 600, Eur
– zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce

Kurz je možné absolvovať aj formou ONLINE.

Kompletné informácie a podmienky súvisiace s výcvikom KOUČ 104 hod. nájdete tu:
https://www.powercoaching.sk/certifikovany-vycvik-kouc-104-hodin/

Ak máte otázky, prosím kontaktujte nás na: info@powercoaching.sk alebo 0948 168 011

Každý človek je jedinečný a jedinečné sú aj jeho predstavy o úspechu. Úspešní ľudia robia veci inak, myslia inak o sebe, o svojom živote. Každý je expertom na svoj vlastný život a odpovedať na najdôležitejšie otázky života, si najlepšie vie každý sám. 

Viete, čo v živote chcete dosiahnuť a kde chcete byť ? Zamyslite sa a vyberte jeden úspech, ktorý ste dosiahli a ste naňho hrdí. Komu ste vďační za svoj úspech ? Pozrite sa na súčasnú situáciu a zhodnoťte, kde sa nachádzate, či ste spokojní alebo sa chcete posunúť ďalej ? Investujte do seba a žite vlastný sen každým dňom ! My vám pomôžeme nájsť cestu a privedieme vás tam, kde by ste chceli byť. 

TEŠÍME SA NA VÁS !

Partner podujatia: StartitUP a Meeto
Foto zdroj: www.unsplash.com

Vstupenky
2 870,00 € €
Pôvodná cena: 4 100,00 €s DPH
Detaily Eventu
 • Dni
  Hodiny
  Minúty
  Sekundy
 • Začiatok
  1. októbra 2020 08:00
 • Koniec
  12. októbra 2020 08:00
 • Status
  Už čoskoro
 • Organizátor
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Mierová 56, Bratislava
 • Adresa
  Mierová 56, Bratislava
 • Telefón
  0948 168 011
 • Email
  info@powercoaching.sk
Elisabetha