KOUČ 104 hodín – Certifikovaný sobotný výcvik v koučingu BA

OBSAH VÝCVIKU

  • Výcvik je medzinárodne certifikovaný a akreditovaný v rozsahu 104 hodín, pričom 70% výcviku tvorí prax, 30% teória.
  • S poukazom na primárne praktické zameranie výcviku získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
  • Počas trvania výcviku sú účastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.

Obsahové témy:
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING Anthony Robbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF – 11 kompetencií kouča / Etické princípy a etický kódex / Koučingový proces / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Efektívna komunikácia / Silné otázky / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre business koučing / Praktické ukážky koučingu / Stanovenie cieľa / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Proces kontroly a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie – prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta 

Bratislava sobotný výcvik termíny– 26-27.10.19, 16.11.19, 30.11.19, 14.12.19, 11.1.20, 25.1.20, 8.2.20, 29.2.20, 14.3.20, 28.3.20, 30.3.20

Zľavy: 25% do 31.8.19, t.j. 3075, Eur s DPH / 15% do 30.9.19, t.j. 3485,- Eur s DPH

Cena: 4100€

Vstupenky
4100 €
Detaily Eventu
Elisabetha