Komunikácia s generáciou X-Y-Z

Stalo sa vám, že sa za vami prišiel posťažovať starší pracovník na nevďačného mladšieho, ktorý chce čo najskôr kariérne rásť a ešte nič si „nepreskákal“ ? Alebo na druhej strane počúvate mladých špecialistov, ktorí sa sťažujú, že nič nefunguje pružne, všetko dlho trvá a dávajú výpoveď ? Aký je výsledok ? Vzťahy na pracovisku sa zhoršujú, pretože zamestnanci si navzájom nerozumejú. Ako využiť účinné spôsoby vedenia a motivácie ľudí generácie X-Y-Z ? Skúsme to inak ako doteraz. Jednoducho – podľa veku.

Aká je orientácia jednotlivého pracovníka v hodnotách, v akej životnej etape sa nachádza? Do ktorej generácie patrí? Hľadajte rozdiely…  Staršia generácia bola vždy viac motivovaná samotnou prácou, zatiaľ čo mladšia generácia čaká na pokyny od nadriadeného. Kým sa staršia generácia sústredí na štandardný životný štýl, záujmy mladej generácie presahujú hranice rodiny aj štátu. To však môže spôsobiť zásadné nedorozumenia. Starší si myslia, že sú to ľudia, ktorí si za rovnakú prácu žiadajú vyššiu odplatu a mladšia generácia sa cíti, že sú nedocenení. Mladí kľúčoví zamestnanci odchádzajú budovať svoju kariéru inam a starší odchádzajú napríklad do dôchodku. Je to bežná realita vo firmách. Riešenie však môže byť na oboch stranách.

Príďte na náš kurz „Komunikácia s generáciou X-Y-Z a my Vám riešenie ukážeme. Vedúci pracovníci a manažéri si musia uvedomiť dôležitosť uznania pre všetkých zamestnancov a mladšia generácia si zase musí uvedomiť, že žiaden nadriadený im osobne „nepotrasie rukou“.

Obsah kurzu:

  • Charakteristické znaky jednotlivých generácií X-Y-Z a ich potreby a očakávania
  • Identifikácia štýlov vedenia manažérskeho prístupu
  • Účinné spôsoby efektívneho vedenia tímov a motivácie zamestnancov
  • Posúdenie výkonnosti tímu a podpora pozitívnej pracovnej klímy

Prihlasujte sa na info@powercoaching.sk alebo volajte na 0948 168 011

Tešíme sa na Vás !

Vstupenky
220 €
Detaily Eventu
Elisabetha