Kataster – aktuálna judikatúra a prax

 • Zásadné postoje ÚGKK SR z uplynulého roku vyplývajúce z usmernení a bulletinu ÚGKK SR,
 • Publikované rozhodnutia NS SR k problematike vecných práv a správnych konaní v súvislosti s katastrom nehnuteľností,
 • Nálezy ÚS SR v spojitosti s problematikou katastra, 
 • Aktuálne zmeny právnych predpisov na úseku geodézie, kartografie a  katastra v uplynulom roku.
 • Diskusia.

 

Vyberáme z Vašich dotazníkov alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo:


– odborná úroveň prednášajúcej, optimálny počet účastníkov,

– vysoká profesionalita lektorky, príjemné vystupovanie, zaujímavá téma,

– forma prednesu, spojenie teórie a praxe

– praktické príklady, upozornenia na vhodnú judikatúru, celkový prehľad,

– veľký obsah informácií, komplexné spracovanie témy.

Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  30. januára 2020 9:00
 • Koniec
  30. januára 2020 14:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha