Imunita z pohľadu psychosomatiky

Telo a duša a vzťah medzi nimi. Existujú zákonitosti, o ktorých v bežnom živote neuvažujeme. A predsa nám zásadným spôsobom ovplyvňujú život. Sú dostupné každému z nás bez ohľadu na naše vzdelanie. K ich prijatiu vedie ochota chápať svet i seba samých v širších súvislostiach. A práve túto možnosť nám ponúka psychosomatika. Psychosomatika ako spôsob myslenia ako zaobchádzať so svojim zdravím a ako porozumieť svojim chorobám. Do sveta psychosomatiky nás uvedie Jana Vindišová.

Jana Vindišová bude pútavo rozprávať o tom:
– čo je a čo nie je psychosomatika
– kam siahajú korene psychosomatického myslenia a či existujú vedecké dôkazy o vzťahu telesného a duševného
– čo je trojdimenzionálny model zdravia a choroby
– aký je vzťah medzi stresom a zdravím
– aké sú psychologické činitele, ktoré vplývajú na zdravie človeka
– aké sú najčastejšie psychosomatické ochorenia a symptómy
– akou výzvou je psychosomatický pacient pre lekárov a psychológov

Po prednáške je pripravená diskusia.

Mgr. Jana Vindišová, PhD.
je školská psychologička a tiež pôsobí ako psychologička v Centre pre rodinu v Trenčíne.
Je tiež odborná asistentka na Katedre psychológie. V rámci pedagogickej, publikačnej a výskumnej aktivity sa orientuje na oblasť psychológie zdravia, psychosomatiky, detskej a adolescentnej psychopatológie. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti. Absolvovala štúdium sychológie na Trnavskej univerzite, absolvovala výcvik v Rodinnej terapii a terapii vzťahovej väzby, Terapii hrou a Muzikoterapii, ako aj krátkodobé kurzy v diagnostike, práci so skupinou a vybraných terapeutických technikách. Od roku 2017 je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýzy v Česku.

Vstupenky
9 €
Detaily Eventu
 • Dni
  Hodiny
  Minúty
  Sekundy
 • Začiatok
  18. novembra 2020 19:00
 • Koniec
  18. novembra 2020 21:00
 • Status
  Už čoskoro
 • Kategória
 • Organizátor
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Nájomná jednotka 210
 • Adresa
  OC Max, Chrenovská 30, 94901, Nitra
 • Telefón
  +421902674426
 • Email
  info@smarttalk.sk
Elisabetha