Emočná inteligencia – ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým

Obsah:

– Čo je emočná inteligencia a prečo je dôležitá,
– 5 kľúčových komponentov emočnej inteligencie,
– Sebapoznanie a sebauvedomenie (uplatnenie svojho pravého ja),
– Charakteristika základných typov osobností a ako s nimi vychádzať,
– Ako čítať emócie druhých, chyby a bariéry vo vnímaní druhých ,
– Využitie neverbality pri úspešnej emocionálnej komunikácii,
– Užitočné stratégie zvládanie emočne vypätých situácií,
– Výhody pozitívneho myslenia a pozitívnej komunikácie,
– Cvičenia a riešenia problémov z praxe účastníkov.

Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  14. novembra 2019 10:00
 • Koniec
  14. novembra 2019 16:00
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha