Delegovanie ako kľúčová kompetencia (Online)

Stalo sa vám už, že ste sa prichytili pri vyslovení vety: „Radšej si to urobím sám, kým niekto iní pochopí, ako to spraviť.“ Alebo: „Komu to mám dať spraviť, keď všetci toho majú veľa?“ Toto všetko môže viesť k preťaženiu alebo zanedbaniu iných povinností. Čo je kľúčom k správnemu rozdeleniu resp. delegovaniu úloh?

Delegovanie je jedna z kľúčových kompetencií, ktorej mnoho krát nedávame dostatočnú dôležitosť, neučíme sa ju, tým pádom ju nevykonávame správne a efektívne. Bez správneho delegovania sa ako manažéri alebo riaditelia ďaleko nepohneme. V prvom rade je dôležité pochopiť význam delegovania pre podriadených, ako aj pre vedúceho manažéra. Na tomto kurze vás naučíme celkový proces delegovania a jeho etapy. Pokiaľ budete správne delegovať všetky úlohy vo vašej firme, nie len že budete spokojní vy a vaši zamestnanci, ale vďaka efektívnemu výkonu práce sa zlepšia celkové výsledky.

ČO VŠETKO SA NAUČÍTE?

 • Pojem a význam delegovania
 • Delegovanie ako proces a jeho etapy
 • Dôležitosť delegovania
 • Možné chyby pri delegovaní , ktoré môžu nastať
 • Konkrétne metódy delegovania
 • Praktické cvičenia
 • Prínos delegovania na vedúcich, poriadených a organizáciu
Dĺžka kurzu: 90 minút (60 minút teória + 30 minút praktické úlohy)
Po absolvovaní kurzu máte možnosť získať Certifikát od Power Coaching.

Prihláste sa a my vám pošleme všetky potrebné technické informácie a prihlasovacie údaje.
Pri zakúpení 4 online kurzov získate + 1 zdarma.

Vstupenky
23,00 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  31. mája 2020 18:00
 • Koniec
  31. mája 2020 20:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Organizátor
 • Miesto konania
  Power Coaching
 • Adresa
  Mierová 56
 • Telefón
  0948168011
 • Email
  info@powercoaching.sk
Elisabetha